Geborgde werkwijze Alcoholwet
Slijterij Drinks &Gifts

10-09-2023
Verantwoorde alcoholverkoop is voor ons erg belangrijk. Slijterij Drinks & Gifts wil bij het bestellen van alcoholhoudende drank absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar. Niet in de slijterij en niet bij online bestellingen.

Met dit document wordt inzicht gegeven in de manier waarop Slijterij Drinks & Gifts invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde, of bij een distributiepunt (afhaalpunt DPD of afhaaladres Slijterij Drinks & Gifts) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is altijd actueel. Dit betekent dat het document wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document bevat een omschrijving van:

1. het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;
2. de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers;
3. de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.

1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

Bestellingen via de webshop

·       Op de webshop wordt gecommuniceerd, door middel van NIX18-logo, naar de consument dat er geen alcohol onder de 18 gekocht kan worden.

·       Werkwijze verzendklaar maken, alle verzend labels zijn voorzien met een 18+ teken zodat de bezorger als ontvanger ziet dat dit om een 18+ zending gaat.

·       De webshop van Slijterij Drinks & Gifts is voorzien van wettelijk bepaalde leeftijdschecks, voorafgaande aan het afrekenproces vragen wij om te bevestigen dat de ontvanger / koper 18 jaar of ouder is door de geboortedatum in te voeren. Tijdens het bestelproces laten weten dat ook bij de bezorging de leeftijd wordt gecontroleerd.

Controle bij aflevering

·       Op het moment dat wij de webshopbestelling verzenden geven wij bij onze ketenpartnerpartner (DPD) aan dat een legitimatieverplichting geldt voor de levering van het betreffende pakket. Dit houdt in dat je een geldig legitimatie moet laten zien aan de pakketbezorger om aan te tonen dat je 18 jaar of ouder bent. Daarnaast is een handtekening voor ontvangst vereist. Bij afwezigheid van de ontvanger zal het pakket worden bezorgd naar een pakketpunt van DPD, hier geld dat de klant doormiddel van het vertonen van zijn legitimatie (voor identiteit en leeftijd) het pakket kan afhalen.

·       Bij het fysiek afhalen op ons afhaalpunt ( Slijterij Drinks & Gifts Heiligeweg 15A te Krommenie ) wordt er door de medewerker bij twijfel de leeftijd gecontroleerd. Er is ten allen tijden een medewerker met een SVH aanwezig.

·       Communicatie richting consument: bij telefonische/email of website bestelling wordt via e-mail of telefonisch aan de consument medegedeeld dat er bij aflevering een leeftijdscheck plaatsvindt.


2. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

Winkelmedewerkers worden mondeling bijgepraat over de nieuwe handelingen die uitgevoerd dienen te worden bij het verzenden van alcoholhoudende drank. Tevens kunnen nieuwe medewerkers een inwerktraject volgen waarbij aandacht wordt gegeven aan het checken van de leeftijd van de klanten.

·       Medewerkers dienen de geborgde werkwijze te kennen zodat zij expliciet de handeling uitvoeren.

·       Wanneer er wijzigingen zijn in de geborgde werkwijze worden medewerkers op de hoogte gesteld.

·       Medewerkers kunnen diverse e-learnings volgen: bijvoorbeeld ‘Soms moet je nee verkopen’.

3. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

·       De directie voert regelmatig steekproeven uit waarin verzendingen worden gecontroleerd aan de geborgde werkwijze.

·       Eén keer per jaar wordt de geborgde werkwijze gecontroleerd door de directie.
Er wordt geëvalueerd of leeftijdscheck goed wordt uitgevoerd en of de externe bezorgdienst de leeftijdscheck adequaat uitvoert.

·       Eén keer per jaar, wordt de geborgde werkwijze gecontroleerd. Hierbij wordt bij een teamvergadering de afspraken opnieuw geëvalueerd en waar nodig verbeterd worden.

·       Eén keer per jaar, word de geborgde werkwijze gecontroleerd door een zending te versturen, welke door onze medewerker op huisadres wordt aangenomen om te controleren dat dit proces wordt gewaarborgd door onze ketenpartner DPD.

·       Indien onze medewerkers zich niet houden aan de juiste werkwijze, worden maatregelen getroffen om deze afspraken alsnog te laten nakomen. Hierbij kan worden gedacht aan het opnieuw doorlopen van het inwerktraject waarbij de directie medewerker meeloopt.

·       Indien medewerker van onze ketenpartner DPD zich niet houden aan de werkwijze, worden maatregelen getroffen om deze afspraken alsnog te laten nakomen. Dit gebeurt door een klacht in te dienen bij de DPD accountmanager.

 

Filter